Fontos adóváltozások a tao, az áfa és szja területén 2023-ban

Új év, új adójogszabályok. Az Országgyűlés 2022. november 22-én elfogadta az egyes adótörvények módosításáról szóló 2022. évi XLV. törvényt, így 2023-ban sem maradnak el az adóváltozások. Tekintsünk át ezekből néhány fontosabbat a társasági adó, az általános forgalmi adó és az személyi jövedelemadó tekintetében.

A társasági adó területén változik az adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó szabályozás bizonyos cégek vonatkozásában.

A jövőben azoknak a cégeknek, amelyeknek önállóan vagy konszolidált szinten a bevétele két egymást követő évben a 275 milliárd forintot meghaladja, társasági adó-információkat tartalmazó jelentést (CBCR) kell készíteniük.

Az elektromos töltőállomással kapcsolatban igénybe vehető adóalap-csökkentés felső határa még 2022-ben eltörlése került, és ehelyett az adóalap-csökkentő tétel csekély összegű (de minimis) támogatásként vehető igénybe a csoportmentességi rendelet változására tekintettel.

Szintén még a tavaly ősszel benyújtott adócsomag értelmében adómentességben és a bevallás egyszerűsítésében részesül a magánszemélyek közötti vagyonjuttatásra irányuló ügyletben, a bizalmi vagyonkezelési tevékenységet végző vagyonkezelő alapítvány, amennyiben csak befektetési bevételei vannak.

A csoportos adóalanyiságot érintő változásoknál említést érdemel, hogy a csoporttagság megszűnése miatti társasági adóelőleg-fizetésre hosszabb idő áll majd rendelkezésre, nevezetesen a csoporttagság (vagy maga a csoport) megszűnésétől az adóévet követő 6. hónap végéig lesz erre lehetőség.

Az Áfa törvény területén is változások történtek. Idén is meghosszabbítják (2024. december 31-ig) az új lakóingatlanok értékesítése esetén érvényes 5%-os kedvezményes adót. Emellett az Áfa törvényben megváltozik az új ingatlan fogalma is, így 2023. január 1-től az „új ingatlan” minősítés akkor áll fent egy ingatlan tekintetében, ha:

  • az ingatlan első rendeltetésszerű használatbavétele még nem történt meg
  • vagy megtörtént ugyan, de a használatbavételi engedély véglegessé válása, vagy a használatbavétel tudomásulvétele, vagy az épített környezetalakításáról és védelméről szóló törvény szerinti egyszerű bejelentés alapján épített lakóingatlan felépítésének megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítása és az értékesítés között még nem telt el 2 év.
  • az ingatlan első rendeltetésszerű használatbavétele megtörtént, de mint önálló rendeltetési egység rendeltetését vagy a rendeltetési egységeinek számát megváltoztatták, és az ezt igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása és az értékesítés között még nem telt el 2 év.

Emellett 2028 végéig továbbra is igénybe vehető a kedvezményes (5%-os) adómérték, ha az építési engedély legkésőbb 2024. december 31-ig véglegessé vált, vagy az ingatlan építését ezen időpontig az egyszerű bejelentés szabályai szerint bejelentették. 

Változnak a számlákon kötelezően feltüntetett adatokkal kapcsolatos szabályok is. Már a bevezetés napjától hatályosan kizárólag a belföldi termékértékesítésről és szolgáltatásnyújtásról kiállított számla esetében kell forintban is feltüntetni az adó összegét.

Az alanyi adómentesség területén is történtek változások. Ha az alanyi adómentes adóalany távértékesítést végez vagy online szolgáltatást nyújt, ezen ügyletek során nem járhat el alanyi adómentes minőségében. Így ezeknek az ügyleteknek az ellenértéke nem számít bele az adómentességi értékhatárba sem. 

Az alanyi adómentességet választó adóalany ezen értékesítését és szolgáltatásnyújtását érintően jogosult az előzetesen felszámított adó levonására, valamint import távértékesítés esetében az importáfa levonásba helyezésére is 2023-tól.

Az szja területén említésre méltó intézkedés, hogy enyhülnek az adminisztrációs terhek a 25 év alattiak számára nyújtott adóvisszatérítés tekintetében. 

A 25 év alattiaknak így már kizárólag a kedvezmény igénybevétele miatt nem szükséges módosítaniuk a bevallás-tervezetüket. Emellett bevezetésre került az új adómentes juttatási lehetőség rövid időre itt tartózkodó külföldiek esetében.

A törvénymódosítások értelmében adómentes lesz a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvánnyal, a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott vagy egyéb felsőoktatási intézménnyel fennálló munkavégzésre irányuló jogviszony alapján szerzett jövedelem, amennyiben azt olyan személy szerzi, aki a tb szabályok szerint külföldi, és magyarországi tartózkodása a tevékenység végzésének időszaka alatt a 30 napot nem haladja meg.

Az Szja törvény változásaival emellett szélesedtek az átalányadó választásának lehetősége is 2023. január 1-től, továbbá az adminisztrációs terhek is egyszerűsödtek az év első napjától.

A kormány tavaly év végén arról is döntött, hogy a 25 év alattiak részleges személyi jövedelemadó-mentességét 30 évre kiterjeszti azon nők számára, akik 30 éves korukig gyermeket vállalnak 2023 január 1-után.

További hasznos tanácsokért, kérje szakértőink segítségét!

Lépjünk kapcsolatba!