Adókedvezmény-kisokos 2023

Idén is sokak pénztárcáját érintő kérdés, hogy milyen élethelyzetekben, illetve milyen speciális körülményekre való tekintettel csökkenthető a befizetett adó mértéke. Az adókedvezmények rendszere 2023 január 1-től több módosításon is keresztül ment, érdemes tehát áttekinteni, hogy kinek, milyen esetben, mennyi szja kedvezmény jár ebben az évben.  Lássuk az adókedvezmények listáját abban a sorrendben, ahogyan a jogszabályok értelmében igénybe vehetőek.

Négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye (NÉTAK)

2020 óta a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye egy olyan személyi jövedelemadó-kedvezmény, amelynek érvényesítésével az arra jogosult anyák mentesülnek az szja-fizetési kötelezettségük alól.

Ennek a lehetőségnek az igénybevétele minden más kedvezmény igénybevételét megelőzi.

Az a négy vagy több gyermeket nevelő édesanya jogosult a NÉTAK-ra, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként az általa nevelt gyermek után:

  • vagy családi pótlékra jogosult,
  •  vagy ha jelenleg nem jogosult rá, korábban a jogosultsága legalább 12 évig fennállt.

A kedvezmény a vér szerinti és az örökbefogadott, illetve a már felnőtt gyermekek után is jár, élethosszig. A jogosult a kedvezményt összeghatár nélkül veheti igénybe a minden jogosultsági hónapban megszerzett, a kedvezmény alapját képező jövedelmére.

25 év alatti fiatalok kedvezménye (25K)

Továbbra is él a tavaly év elején bevezetett adókedvezmény, amely a 25 év alatti fiatalok szja mentességét biztosítja. Ennek értelmében a 25 év alattiaknak nem kell személyi jövedelemadót fizetniük a törvényben meghatározott, összevont adóalapba tartozó jövedelmeik után a kedvezmény havi összegéig.

Ilyen jövedelmek például: a munkabér, a táppénz, az egyéni vállalkozó vállalkozói kivétje vagy átalányban megállapított jövedelme, az őstermelői jövedelem, a kifizetővel kötött megbízási, vagy a felhasználási szerződésből származó jövedelem. A kedvezmény azonban az ingatlan-bérbeadásból származó jövedelem után nem jár.

A kedvezményre jogosultak jövedelme után visszajáró szja-mentesség maximális összege 2023-ban 74 993 forint (tehát a kedvezmény havi összege idén már 499.952 forint)

30 évnél fiatalabb anyák kedvezménye

Idén január 1-től új adóalap kedvezményt érvényesíthet az a 25. életévét betöltött fiatal anya, aki a vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermeke, magzata után családi kedvezmény érvényesítésére jogosult.

A törvény szerint az számít fiatal anyának, akinek családi kedvezményre való jogosultsága magzatára, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel a 30. életéve betöltését megelőző napig (és 2022. december 31-ét követően) nyílik meg.

A 30 év alatti anyák kedvezményének összege havonta legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal hivatalos közleménye szerinti, teljes munkaidőben alkalmazásban állók tárgyévet megelőző év július hónapjára vonatkozó nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkeresetének összege.

2023-ban ez legfeljebb 499 952 forint, ami 74 993 forint adómegtakarítást jelent jogosultsági hónaponként.

Személyi kedvezmény (SZK)

A személyi kedvezményt adóalap-csökkentő kedvezményként vehetik igénybe súlyosan fogyatékos személyek, a sorrendiség szerint a NÉTAK, a fiatalok kedvezménye, és a 30 év alatti anyák kedvezménye után.

A kedvezmény összege jogosultsági hónaponként a minimálbér egyharmadának száz forintra kerekített összege. Ez 2023-ban havi 77 300 forint.

A személyi kedvezményt a súlyos fogyatékosságról szóló orvosi igazolás vagy a rokkantsági járadékra, fogyatékossági támogatásra való jogosultságról szóló határozat alapján lehet igénybe venni.

A kedvezmény a fogyatékossági állapottal érintett hónapokra vehető igénybe, és igazolásáról a súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról a 49/2009. (XII. 29.) EüM-rendelet rendelkezik.

Első házasok kedvezménye (EHK)

2023-ban változatlan feltételekkel és összeghatárral vehető igénybe az első házasok kedvezménye, egészen a házasságkötést követő 24 hónapig.

Az összevont adóalapot csökkentő első házasok kedvezményének érvényesítésére egy házaspár akkor jogosult, ha 2014. december 31-ét követően kötött házasságot és legalább egyiküknek ez az első házassága.

A házaspárok által közösen érvényesíthető adóalap kedvezmény jogosultsági hónaponként 33 335 forint, tehát a 15%-os szja kulcsot figyelembe véve ez jelenleg (a két főre összesen) nettó 5000 forintot többletet jelent a hónap végén a kedvezményezettek bankszámláján.

Családi kedvezmény és családi járulék kedvezmény (CSK/CSJK)

A családi kedvezmény az összevont adóalapot csökkentő olyan adóalap kedvezmény, amelyet a jogosult – jogosultsági hónaponként – az eltartottak számától függően a kedvezményezett eltartottak után érvényesíthet. A családi kedvezmény összegét az eltartottak, illetve kedvezményezett eltartottak száma határozza meg.

Kedvező változás 2023. január 1-től, hogy a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személynek minősülő kedvezményezett eltartott gyermek után jogosultsági hónaponként a kedvezmény havi összege 66 670 forinttal emelt összegben vehető igénybe

A kedvezményezett eltartottak után érvényesíthető családi kedvezmény havi összege tehát egy eltartott esetén 66 670 forint; két eltartott esetén 133 330 forint; három (és minden további) eltartott esetén 220 000 forint.

Ha a jogosultnak járó családi kedvezmény összege több, mint az összevont adóalapba tartozó jövedelmének összege, akkor lehetősége van arra, hogy az adóalapot meghaladó rész 15%-át családi járulékkedvezmény jogcímen igénybe vegye.

A családi járulékkedvezményt az a magánszemély veheti igénybe, aki az Szja törvény szerinti családi kedvezményre jogosult és a Tbj. szerint biztosított.

A családi járulékkedvezmény csökkenti a biztosított által fizetendő 18,5% társadalombiztosítási járulék vagy 10% nyugdíjjárulék összegét, érvényesítése pedig nem érinti a biztosított társadalombiztosítási ellátásokra való jogosultságát, és az ellátások összegét.

Hol találok bővebb infókat?

A különböző adókedvezményekről további infókat a NAV oldalán lehet elérni, illetve ugyanitt az adóelőleg-nyilatkozatok is megtalálhatók.Ha érdekesnek találta ezt a bejegyzésünket, olvassa el a cikkünket a 2023-as legfontosabb adóváltozásokról is, itt, ha pedig tanácsadásra van szüksége, forduljon hozzánk bizalommal.