Szabadságok (2023): mikor, kinek, hány nap jár az új szabályozás szerint?

Az idei év sok egyéb terület mellett a szabadnapok tekintetében is változásokat hozott. A következő cikkünkben a munkavállalói szabadnapok legfontosabb kérdéseit mutatjuk be a 2023-as módosítások tükrében, hogy az olvasó idén se legyen bizonytalan, hogy mikor, milyen helyzetben és hány nap szabadság illeti meg. Kezdjük az „alap számokkal”, és haladjuk a speciálisabb esetek felé.

Kinek mennyi szabadnap jár 2023-ban?

Ahogyan a Munka törvénykönyve meghatározza, az alapszabadság mértéke idén is 20 munkanap évente, mely szabálytól csak a munkavállalóra kedvező módon térhet el a munkaszerződés. A törvény emellett meghatároz pótszabadságokat is az alábbiak szerint.

Gyermekek után a munkavállalót különböző mértékű extra szabadság illeti meg. Egy gyermek után (aki 16 évnél fiatalabb) 2 nap jár, két gyermek után összesen 4 nap, míg kettőnél több gyermek esetén 7 plusz napot tölthet a szülő szabadságon. Fogyatékkal élő gyermeket nevelő szülők a fentiekhez képest még 2 plusz szabadnapot kapnak.

Az életkor után járó szabadságok számítása nem változott idén sem, így továbbra is érvényes, hogy minél idősebb valaki, annál több szabadnapot élvezhet. Fontos kiemelni, hogy a szabadnapok a munkában töltött idővel arányosan módosulnak, tehát aki csak fél évet dolgozik az adott évben, annak arányosan csökken a kivehető szabadnapok száma.

Alapszabadság20 nap
25. életévtől21 nap
28. életévtől22 nap
30. életévtől23 nap
33. életévtől24 nap
35. életévtől25 nap
37. életévtől26 nap
39. életévtől27 nap
40. életévtől28 nap
Éves szabadságok 2023.

Kedvezően változott 2023. január 1-től az apáknak járó pótszabadság mértéke. Az újdonsült édesapáknak így gyermekük születése esetén 5, ikergyermekek esetén 7 pótszabadság jár. A pótszabadságot legkésőbb a születést követő második hónap végéig, az apa kérésének megfelelő időpontban kell kiadni.

Annak a fiatal munkavállalónak, aki a 18. életévét még nem töltötte be, évente 5 pótszabadság jár, ugyanígy az egészségre ártalmas/veszélyes munkakör esetén is, valamin a megváltozott munkaképességűek, a fogyatékossági támogatásra jogosultak, a vakok és a személyi járadékára jogosult munkavállalók is 5 nap plusz szabadnapot élvezhetnek.

Milyen speciális esetekben vehető még igénybe szabadság?

Az Mt. részletesen taglalja azokat a helyzeteket, amikor a munkavállaló a fentieken kívül jogosult még szabadságot kivenni. Lássuk, mik ezek a helyzetek!

Betegszabadság

Évente 15 nap betegszabadságra jogosult az a munkavállaló, akinek az egészségi állapota nem teszi lehetővé a munkavégzést. A betegszabadság alatt folyósított juttatás nem egészségbiztosítási ellátás, így azt a munkáltató fizeti. Ebben az esetben a távolléti díj 70 %‐a jár (mely összeg adó- és járulék köteles). A betegszabadság igénybevételéhez orvosi igazolás szükséges.

Szülési szabadság

A szülési szabadság Időtartama idén is 24 hét, 168 nap, melyből 4 hetet a szülés várható időpontja előtt is ki lehet már venni (erre az időszakra jár a csecsemőgondozási díj, korábban terhességi-gyermekágyi segély néven futó CSED). A szülési szabadságból minimum 2 hetet kötelező kivenni.

Temetési szabadság

A Munka törvénykönyve szerint egy hozzátartozó halálakor 2 napra mentesül a munkavállaló munkavégzési kötelezettsége alól. Ez egy speciális szabadság típus, ami nem az éves alap- illetve pótszabadság napokat terheli, hanem külön jogcím alatt található meg az Mt.-ben.

Tanulmányi szabadság

A vizsgára való felkészüléshez, valamint a diplomamunka elkészítéséhez szükséges szabadidőt a munkáltató a munkavállaló kérésének megfelelően köteles biztosítani. A szabadidő nem fizetett szabadság, ennek értelmében ezekre a napokra a munkavállalót nem illeti meg a munkája után semmilyen díjazás.

Fizetés nélküli szabadság

Bizonyos esetekben nem kell engedélyt kérni a munkáltatótól, vagyis alanyi jogon jár a fizetés nélküli szabadság. Ilyen a gyermekgondozás, melyet a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadnia a munkáltatónak, valamint a hozzátartozó ápolása, előreláthatólag 30 napot meghaladó esetben az ápolás idejére, de legfeljebb két évre.

Ilyen még az önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés is, amely esetben a tényleges szolgálatteljesítés tartamára fizetési nélküli szabadság jár. A munkavállalót a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés ideje alatt a felmondási védelem is megilleti, azaz a munkaviszonyt a munkáltató felmondással nem szüntetheti meg.

Átvihető-e a szabadság a 2024-re?

A Munka törvénykönyvének a szabadság kiadására vonatkozó főszabálya az, hogy a szabadságot az esedékesség évében kell kiadni. Csak néhány kivételes, pontosan meghatározott esetben megengedett az eltérés.

Ha a munkaviszony október elsején vagy azt követően kezdődött, a munkáltató az esedékességet követő év március 31-ig adhatja ki a szabadságot. Amennyiben a munkáltató a szabadságot még folyó évben elkezdi kiadni, az esedékesség évében kiadottnak minősül, amennyiben annak a jövő évre átnyúló időtartama nem haladja meg az 5 munkanapot.

A munkáltató és munkavállaló között írásban kötött megállapodás alapján a naptári évben számított életkor után járó pótszabadság (1–10 munkanap lehet) a következő év végéig kiadható. Ha a szabadságot a munkavállaló oldalán felmerült ok miatt nem lehet már az adott az évben kiadni, a munkáltató az ok megszűnésétől számított 60 napon belül köteles kiadni azt.

Hány napot vehet ki egyben a munkavállaló?

Továbbra is érvényes, hogy a munkáltató évente hét munkanap szabadságot – a próbaidőt kivéve – legfeljebb két részletben a munkavállaló kérésének megfelelően köteles kiadni. A munkavállalónak erre vonatkozó igényét továbbra is legalább tizenöt nappal a szabadság kezdete előtt be kell jelentenie. 

A szabadságot idén is úgy kell kiadni, hogy a munkavállaló naptári évenként egy alkalommal, legalább tizennégy egybefüggő napra mentesüljön a munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettsége alól (amennyiben erről nincs eltérő megegyezés).

Látható, hogy a munkavállalót számos esetben megilletik az extra szabadnapok, kezdve a magasabb életkortól, egészen a speciális élethelyzetekig. Ha a fenti cikkhez hasonló blogok is érdeklik, olvassa el a többi cikkünket is!

Lépjen velünk kapcsolatba további hasznos tanácsokért!