Jogi szolgáltatások

(ügyvéd partnerünk által nyújtott szolgáltatások)

Cégalapítás, változásbejegyzési eljárások, társasági jogi szolgáltatások

 • Társaságok alapítása, átalakítása és megszüntetése,
 • Társasági szerződés módosítása,
 • Cégek alapításához szükséges valamennyi jogi dokumentum (társasági szerződés, alapító okirat, szindikátusi szerződés stb.) elkészítése,
 • Képviselet a cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárásban,
 • Társasági részesedések átruházása, részvény és üzletrész adásvételi szerződés elkészítése,
 • Törzstőke emelése, csökkentése,
 • Végelszámolás megindítása, lefolytatása.

Követelés érvényesítése

 • Felszólító levél,
 • Egyeztetési eljárás lefolytatása,
 • Felszámolási eljárás megindítása,
 • Végrehajtással kapcsolatos eljárás,
 • Fizetési meghagyásos eljárás.

Polgári jogi szerződések

 • Kölcsönszerződések,
 • Letéti-, szállítási-, szállítmányozási-, fuvarozási-, bizományiszerződések,
 • Megbízási-, vállalkozási-, alvállalkozói-, generálkivitelezői-, szerelési-, tervezési-, forgalmazói szerződések,
 • Zálog-, engedményezési-, termékértékesítési-, franchise-, együttműködési szerződések,
 • Bármelynem nevesített szerződés elkészítése.